facebook-black-100x80
Bildspel
2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

INFORMATION

Strålning har alltid varit en del av människans miljö. En av våra viktigaste strålkällor är solen.
Utan ljuset och värmen från solstrålningen skulle livet på jorden och mänskligheten inte finnas till. Strålningen når oss från kosmos och vi innehåller själva rent naturligt en mycket liten mängd radio-aktiva ämnen. Naturliga strålkällor har alltid påverkat människan, men våra levnadsvanor förändras och därigenom sättet på vilket vi utsätter oss för strålning, t ex solar vi oftare än förr och påverkas därför av UV-strålning.

Elektomagnetisk
strålning
synligt ljus som mäts i våglängder
från 380 till 770 nanometer (nm)
Ultraviolett
strålning – UV
osynligt ljus (under 380 nm)
Infraröda osynligt ljus
strålar – IR (mellan 770 och 5000 nm)

Ultraviolett strålning
De korta ultravioletta strålarna är bra i små doser. Lite UV hjälper kroppen att producera vitamin D. För mycket UV ger visserligen solbränna men gör samtidigt att huden åldras i förtid. De osynliga UV-strålarna är indelade i följande tre grupper:

1. UV-A strålar (315-380 nm)
Dessa strålar är de minst farliga. De ger huden mild solbränna och gör att huden åldras i förtid.
Ögonen påverkas av UV-A-strålar på det sätt att den medverkar till att näthinnan blir grumlig och mörkerseendet försämras. På sikt kan även grå starr utvecklas.

2. UV-B strålar (290-315 nm)
Dessa strålar är farligare och starkare än UV-A. UV-B bränner djupare och är det största skälet till hudcancer. UV-B är även orsaken till snöblindhet (delar av hornhinnan bränns sönder) som man kan drabbas av om man vistas på snön soliga dagar.

3. UV-C strålar (under 290 nm)
De starkaste och farligaste UV-strålarna – UV-C absorberas av jordens ozonlager och når sällan jordens yta. Alla glasögon som har 100% skydd mot UV-A och UV-B antas hindra även UV-C strålning.

uvstral

Vilka faktorer påverkar UV–strålningen?

Olika faktorer påverkar UV-strålningen. Sådana faktorer är bl a:

1. Ozonskikt
Ozonskiktets påverkan har uppmärksammats de senaste åren och på sommaren förekommer information om ozonskiktets tjocklek på väderleksrapporterna i radio & TV. Två till synes lika klara sommardagar kan genom ozonlagrets tjocklek släppa igenom olika mycket UV-strålar. De dagar då ozonskiktet är tunnare blir man mycket snabbare solbränd och utsätts med andra ord för högre UV-strålning.

2. Moln
Molnens tjocklek har betydelse för hur mycket UV-strålning som släpps igenom. Ett tunt moln reducerar inte UV-strålningen nämnbart. Här är det lätt att tro att man är lika skyddad oavsett molnets tjocklek eftersom värmeeffekten från solen försvinner oavsett om molnet är tunt eller tjockt.

3. Årstid
När solen står lågt är UV-strålningen låg d v s att under vinterhalvåret och vid tidigt morgon samt sen kväll på sommaren så utsätts man inte för så hög UV-strålning. Den högre solhöjden vid ekvatorn ger större UV-strålning än vid högre breddgrader.

4. Partiklar i luften
Partiklar eller droppar, aerosoler, reducerar UV-strålningen om de förekommer i större mängder. Hos oss i Sverige är det mycket ovanligt men förekommer i vissa storstäder som i Los Angeles t ex.

5. Höjden över havet
Strålningen är mycket större ju högre upp man kommer över havet. Strålningen ökar med ca 10% per 1000 meter. Anledningen till att strålningen är högre är dels att atmosfären generellt sett är klarare ju högre upp man kommer och dels att horisonten är friare.

6. Reflektorer
UV-strålningen reflekteras (återkastas) olika beroende ytans egenskaper. De flesta naturliga ytor är dåliga på att reflektera UV-strålning. Snö är dock ett stort undantag. En ren snöyta kan reflektera uppemot 90% av den nedkommande UV-strålningen. Det är då mycket viktigt att skydda ögonen som ju utsätts för strålning från flera håll. Den som inte skyddar ögonen riskerar att bli snöblind.

Vattenytan är en väldigt dålig reflektor endast ca 10% av UV-strålningen reflekteras av den nedåtriktade UV-strålningen. Man ska dock tänka på att UV-strålningen tränger ned genom vattenytan och vid 50 cm djup så finns ungefär hälften av strålningen kvar. Många tror att man blir mer solbränd bara man är vid vattnet. Om man blir det så är det inte vattnets förtjänst utan snarare att man har en friare horisont och därmed exponeras man för mer UV-strålning. Om man befinner sig vid en liten skogssjö rikligt omgärdad av skog så blir man betydligt mindre solbränd än om man är vid havet. När solen står som högst så kommer ca 50% av UV-strålningen från solen och 50% från himlen. Detta betyder att man inte är fri UV-strålningen trots att man sitter under ett parasoll på stranden.

Solglasögon skyddar

För att skydda sig mot de osynliga farliga UV-strålarna så behöver man ha solglasögon som innehåller UV-filter som filtrerar bort maximalt UV-A & UV-B. Tyvärr förekommer det solglasögon på marknaden som inte innehåller UV-filter trots att de är märkta 100% UV-skydd. Om man använder mörka glasögon som ej har UV-filter bidrar det till att man inte kisar när solen skiner (vilket dock skulle vara naturligt om man ej bar solglasögon) och därmed exponerar man sina ögon för direkt farlig UV-strålning. Resultatet av detta är ofta tyvärr allvarliga skador på hornhinnan.

Eftersom man idag kommit fram till att det finns anledning att tro att även de kortvågiga blå strålarna skadar hornhinnan har de flesta solglasögon som är av god kvalité ett skydd där ingenting under 400 nm slipper genom linsen. Samtliga glasögon i våra kollektioner skyddar maximalt mot UV-A och UV–B. De skyddar även mot det kortvågiga blå ljuset (upp till 400 nm).