Ansvarstagande

Vi ser ständigt över hur vi kan arbeta mer mot en grönare och skönare framtid. Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller bland annat material, socialt ansvar och fraktalternativ. Vi håller oss uppdaterade gällande de senaste reglerna och kollar över hur vi kan byta ut våra förpackningar till ett mer miljövänligare alternativ. Dessutom ser vi till så att allt förbrukat material återvinns.

Vi är en del av amfori BSCI för att bättre kunna övervaka och förbättra den sociala utvecklingen inom våra leveranskedjor. Vi stöder de elva principerna i amfori BSCI Code of Conduct och säkerställer de höga kraven som idag ställs på leverantörer, arbetsvillkor, löner, arbetsmiljö, barnarbete osv.

Vi tar vårt ansvar och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningarna ska kunna återvinnas till nya produkter.