Miljöarbete

Vi baserar vårt miljöarbete utifrån tre ben:

              • Produktion
              • Produkt
              • Klimatpåverkan (CO2)

Produktion

Vi använder oss endast av nominerade leverantörer, vilka har en transparens i deras produktion. 1gång/ år genomförs tredjeparts granskningar via vår samarbetspartner Amforia/BSCI. Utöver detta gör vi även egna besök hos våra leverantörer/ fabriker. Som en del av granskningen har vi påskrivna Code of Condut (vår egen + BSCI:s), Leverantörsavtal samt Garantier för att följa Reach (EU:s kemikalielagstiftning). Vi tar även vårt ansvar via FTI för återvinning av våra förpackningar.

 

Produkt

Till våra produkter letar vi efter de mest hållbara/ miljövänliga alternativen som material. Vi följer våra Code of Conduct gällande material från djur i våra produkter. När det gäller hållbarhet, är det med fokus på produktens livslängd och kvalité. Vår förpackning till läsglasögon är gjordav återvunnen polyester (från 2023). Gällande de inkommande emballagen och kartongerna återanvänder vi dem för våra utleveranser. En viktig del i kedjan är även logistiken, där vi använder sjötransport ochförsöker undvika leverans med flyg.

 

Klimatpåverkan

Det är viktigt för oss att förstå vår klimatpåverkan i både produktion och produktutveckling. Därav kan vi aktivt ta ett bra/ bättre beslut för utveckling utav framtida produkter. Från 2024 kommer vi att klimatkompensera våra produkter med hjälp utav ett vindkraftsprojekt; Golden Standard. Första kompenseringen görs med utgångspunkt från antalet sålda glasögon under 2023.

 

Vi är en del av amfori BSCI för att bättre kunna övervaka och förbättra den sociala utvecklingen inom våra leveranskedjor. Vi stöder de elva principerna i amfori BSCI Code of Conduct och säkerställer de höga kraven som idag ställs på leverantörer, arbetsvillkor, löner, arbetsmiljö, barnarbete osv.

Vi tar vårt ansvar och betalar förpackningsavgifter som täcker kostnaden för att förpackningarna ska kunna återvinnas till nya produkter.